top of page

ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ

към Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Supplementa

 Последни броеве 

БМ 2014
БМ 2013

 Предстои 

ДОГМАТ И ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПРАВОСЛАВНАТА ХРИСТИЯНСКА ТРАДИЦИЯ

 

Материали от IV Международен симпозиум по православно догматическо богословие, София, 22-25, септември, 2013

 

 Приятели 

Philosophia: Електронно списание за философия и култура 

 

E-Journal of Philosophy and Culture

A Peer Reviewed Scientific Journal

ISSN: 1314-56063

bottom of page